ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC!

Zapraszamy do zaangażowania się w pierwszą w tym roku szkolnym akcję charytatywną. Chcemy Was zachęcić, żebyście zamiast kupować kwiaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przeznaczyli pieniądze na szlachetny cel. Chcemy je przekazać na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która wspiera potrzebujących w Somalii – afrykańskim kraju zagrożonym kryzysem humanitarnym ze względu na klęski żywiołowe oraz konflikt zbrojny.
Liczymy na Wasze wsparcie!

Wolontariat IX LO