X WIELKOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI „POZNAŃSKIE DZIEWIĄTKI”

Co w trawie piszczy, czyli wiersze o przyrodzie

 

Pamiętajcie o ogrodach

Jonasz Kofta

REGULAMIN

 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski do udziału w konkursie recytatorskim pod tytułem Co w trawie piszczy… a odpowiedzi poszukujmy w poezji powstałej w różnych epokach.
 • Cele turnieju:
  1. kształtowanie wrażliwości na piękno języka i otaczającej przyrody,
  2. upowszechnianie kultury żywego słowa,
  3. rozwijanie recytatorskich uzdolnień uczniów,
  4. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
  5. umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom wielkopolskich szkół.
 • Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczestników, wyłonionych drogą eliminacji szkolnych.
 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przygotowania jednego wiersza.
 • Wystąpienie recytatora nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 • Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 22 lutego 2019 na adres e-mailowy: biblioteka9lopoznan@gmail.com lub kmaria24@wp.pl albo  na adres szkoły: IX LO im. Karola Libelta  Warzywna 24, 61-658 Poznań. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekażemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Konkurs odbędzie się 27 lutego 2019 o godz. 10.30 w gmachu IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warzywnej 24.
 • Prezentację ocenia powołane przez organizatorów jury wg następujących kryteriów:
  1. dobór repertuaru,
  2. kultura słowa,
  3. interpretacja utworu,
  4. emisja głosu,
  5. ogólny wyraz artystyczny.
 • Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody oraz dyplomy
 • Główną nagrodę ufundował Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, patronat honorowy nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 • KARTA ZGŁOSZENIA TU DO POBRANIA

Serdecznie zapraszam

Kinga Jaszczak

Te. 507 052 122

PATRONAT