WYTYCZNE MEN I CKE NA EGZAMINY

W załącznikach przekazujemy :

a)  wyciąg z wytycznych MEN I CKE dotyczący egzaminu maturalnego: wyciąg

b) skrócona instrukcja, co powinien wiedzieć uczeń wchodzący na egzamin – ulotka