ROK W USA

Lubisz się uczyć? Marzysz o podróży do Stanów Zjednoczonych? Program FLEX jest dla Ciebie.

Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA  programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 26 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 27000 uczniów szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami USA a mieszkańcami innych regionów. To właśnie dzięki uczestnikom Programu Amerykanie mogą się dowiedzieć więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i lokalnej społeczności. W roku szkolnym 2019/20 ponad 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach Programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Program  FLEX pokrywa następujące koszty:

 • podróż z miejsca zamieszkania do USA ( do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • program szkolny w amerykańskiej szkole
 • szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • udział w wydarzeniach lokalnych w USA
 • ubezpieczenie medyczne ( z wyjątkiem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W programie FLEX może wziąć udział każdy uczeń 3 klasy gimnazjum lub 1 i 2 liceum/ technikum, który:

 • ma obywatelstwo polskie
 • urodził się między 15.07.2001 a 15.07.2004 (osoby niepełnosprawne 15.02.2001 a 15.07.2004);
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online.  Link do aplikacji online: http://ais.america councils.org/flex. Aplikacje można wysyłać do 16 października 2018.

Więcej o programie na stronie: http//www.americacouncils.pl oraz na http://discover flex.org.

Istnieje możliwość zorganizowania w naszej szkole spotkania, w czasie którego osoba biorąca udział w programie odpowiedziałaby na pytania potencjalnych kandydatów. Te osoby prosimy o kontakt z p prof.D.Konieczną lub p. prof. Pawłem Myszką.