REKRUTACJA – WAŻNE INFORMACJE

  1. Listy osób zakwalifikowanych będą wywieszone w holu szkoły 16.07 o godz.10.00

2. Osoby zakwalifikowane chcące podjąć naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym zobowiązane są dostarczyć do 24.07 do godz.13.00 następujące dokumenty:

3. Godziny przyjęć dokumentów:

16.07.2019 – godz.10.00-13.00

17.07 – 23.07.2019 – godz.9.30-12.00

24.07.2019 – godz.9.30 -13.00

4. Osoby niezakwalifikowane do żadnej szkoły będą mogły przystąpić do rekrutacji uzupełniającej do szkół, w których są wolne miejsca w momencie ogłoszenia list zakwalifikowanych lub takie miejsca będą w szkołach po ogłoszeniu list przyjętych 25.07.2019. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała również elektronicznie na zasadach rekrutacji na pierwszym etapie. Składanie wniosków od 26.07 do 30.07.2019 do godz.15.00.