INFORMACJE O STYPENDIACH

Informacje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy znajdują się na stronie internetowej www.mojestypendium.pl. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych skierowanych do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie i sportowo.