EGZAMINY DSD II

28 listopada uczniowie klas trzecich rozpoczynają tegoroczną sesję egzaminu Deutsches Sprachdiplom II, przystępując do kilkugodzinnej części pisemnej w murach VII LO w Poznaniu. Ta część egzaminu składa się z zadań na rozumienie tekstów czytanych i słuchanych oraz pisania wypracowania w formacie charakterystycznym dla egzaminu DSD.  Kolejnym etapem będzie część ustna, która w naszej szkole odbędzie się 18, 19 i 20 grudnia.

Naszym 24 uczniom i uczennicom życzymy powodzenia:)