Ubezpieczenie NNW

| Ubezpieczenie NNW

Informacja na temat ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym

2017/2018

 

08 czerwca 2017 r. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze oferty InterRisk TU S.A. w zakresie ubezpieczenia NNW młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia wynosi 14 000 zł, natomiast składka dla uczniów klas I i II – 35 zł (okres ubezpieczenia: 01.09. 2017 – 31.08.2018), a dla klas III – 38 zł (okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 30.09.2018).

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Można je zawrzeć również indywidualnie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wówczas należy podać numer polisy wychowawcy klasy.

Oferta ubezpieczenia NNW InterRisk.

Ogólne warunki ubezpieczenia InterRisk EDU PLUS 2017.

 

Przewodniczący Rady Rodziców IX LO

Andrzej Bury