Ubezpieczenie NNW

| Ubezpieczenie NNW

Informacja na temat ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym

2017/2018

 

08 czerwca 2017 r. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze oferty InterRisk TU S.A. w zakresie ubezpieczenia NNW młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia wynosi 14 000 zł, natomiast składka dla uczniów klas I i II – 35 zł (okres ubezpieczenia: 01.09. 2017 – 31.08.2018), a dla klas III – 38 zł (okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 30.09.2018).

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Można je zawrzeć również indywidualnie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wówczas należy podać numer polisy wychowawcy klasy.

Oferta ubezpieczenia NNW InterRisk.

Ogólne warunki ubezpieczenia InterRisk EDU PLUS 2017.

Złoszenie roszczenia InterRisk.

Zgłoszenie szkody InterRisk procedura.

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców IX LO

Andrzej Bury