ZMIANA TERMINU KONSULTACJI

Nastąpiła zmiana terminu konsultacji dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich  z 14.05.2019 na dzień 22.05.2019 godz.18.30-19.30. W wyjątkowych sytuacjach można konsultować się z nauczycielami przez e-dziennik.